เสน่ห์การใช้โทรศัพท์

โทรศัพท์ เป็นเครื่องมือสื่อสารที่ครองโลกมาเกือบ 150 ปี มีทั้งมีสาย ไร้สาย โทรศัพท์เป็นเครื่องมือสื่อสาร ทูเวย์ หรือการสื่อสาร 2 ทาง มีการตอบโต้พูดจา ไปมา

ที่จะเขียนเรื่องนี้ไม่ได้จะมาสื่อสารเกี่ยวกับวิวัฒนาการของโทรศัพท์ ทุกคนรู้อยู่แล้วหาความรู้ก็ไม่ยาก แต่จะสื่อสารเรื่องการใช้โทรศัพท์

การใช้โทรศัพท์ จะมีสายหรือไร้สาย เป็นการสื่อสาร 2 ทางไม่เห็นภาพ ไม่ต้องพูดถึงวีดีโอคอลล์ การสื่อสารผ่านโทรศัพท์ จึงต้องมีทักษะพูดคุย เราไม่สามารถเห็นภาพคู่สนทนา ถ้าเห็นคู่สนทนา สามารถยกมือขอพูดคั่นเพื่อให้อีกฝ่ายหยุดพูด และอีกฝ่ายจะได้พูด

การใช้โทรศัพท์ในเมื่อเป็นการสื่อสาร 2 ทางไม่เห็นภาพ จึงต้องมีจังหวะในการพูดคุย โดยเฉพาะการถามตอบเป็นเรื่องสำคัญมาก ถ้าไม่รู้จังหวะ จะเป็นการพูดแทรกกันบ่อยๆ ทำให้การสนทนาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ภาษาบ้านๆ ก็คือ พูดกันไม่รู้เรื่อง และอึดอัดที่ต้องพูดคุยเสมอ

ผมเจอไม่บ่อยนัก การพูดคุยกับคู่สนทนา ที่พูดแทรกตลอดเวลา เจอคนเดียวแต่เจอบ่อยในคนๆ เดียว จนบางครั้งผมต้องเบรคด้วยการพูดว่า ในเมื่อโทรมาถามต้องการคำตอบหรือไม่ หรือคำถามเสร็จแล้วหรือไม่ ไม่ใช่ถามเสร็จพอเริ่มตอบ ก็จะพูดแทรกบ่อยๆ

การสนทนาเลยดูจะอึดอัด เพราะการพูดผ่านโทรศัพท์ เมื่อถามเสร็จก็ควรฟังคำตอบ แต่ถ้าถามเสร็จยังไม่ได้รับคำตอบ ถามประเด็นเพิ่ม ประเด็นวน ไม่ใช่ประเด็นงอกใหม่ การพูดจึงเป็นการพูดแทรกตลอดเวลา การถามตอบจึงเป็นที่ขุ่นข้องหมองใจ และอึดอัด ผมต้องทำใจเสมอในการพูดคุยไม่อยากหัวเสียไปกับเรื่องเหล่านี้

การสนทนาที่มีคุณภาพ และคู่สนทนาสนุก ได้ความรู้ไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย ไม่พูดแทรกตลอดเวลา ทุกครั้งที่มีการโทรหากันอีกครั้ง ปลายสายจะไม่รั้งรอที่จะรับสายเมื่อรู้ว่ามีโทรศัพท์เข้ามา

ทุกครั้งที่เจอคู่สนทนาที่พูดแทรก ไม่มีจังหวะจะโคนถามตอบ จะดูเป็นการไร้มารยาทมากกว่าขาดทักษะ ทุกครั้งวางสายผมมักจะบอกตัวเองเสมอ คู่สนทนาท่านนี้ไร้เสน่ห์อย่างยิ่ง

การใช้โทรศัพท์ผมเชื่อว่าเกือบทุกคนมีทักษะ พูด และ ฟัง คงมีจำนวนน้อยมาก ที่พูดแล้วไม่มีทักษะการฟัง ทำให้การสนทนามีความน่าอึดอัด ไม่อยากรับสายปลายสายคู่สนทนาท่านนี้

เสน่ห์การใช้โทรศัพท์ ไม่มีทักษะก็ต้องฝึกฝนไม่มีอะไรฝึกไม่ได้

อย่าให้คู่สนทนาของเรา เมื่อเห็นสายโทรเข้ามาแล้วอึดอัดที่จะรับ

บันทึกไว้ 24 พฤศจิกายน 2566

สาม สอเสือ