From Consulting to Planning

Business Coaching

ยินดีให้คำปรึกษา

ทีมงานของบริษัทเราประกอบไปด้วยนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และนักกฎหมาย รวมทั้งทีมงานภายนอกที่เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษี ตามกฎหมายไทย ปัจจุบันลูกค้ามีการแนะนำเข้ามากันมากทั่วประเทศอย่างน่าแปลกใจ

บริการทั้งหมดของเรา

• บริการจัดยื่นภาษีรายเดือน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)
• บริการจัดทำบัญชีรายเดือน โดยผ่านโปรแกรมบัญชี
• สรุปยอดบัญชีให้ลูกค้าได้ทุกเดือน (มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 80 %) เนื่องจากมีบัญชีบางรายการยังไม่สามารถบันทึกได้ถ้าหากยังไม่ใช่สิ้นรอบบัญชี
• บริการจัดยื่นประกันสังคม (ไม่รวมการขอเบิกเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานของบริษัทท่าน)
• สรุปบัญชีกลางปีเพื่อจัดยื่น ภ.ง.ด.51 ให้กับ กรมสรรพากร
• ปิดงบการเงินรวมทั้งจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดยื่นงบการเงินให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
• จัดทำงบ BOI ในกรณีบริษัทของท่านได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• บริการวางระบบบัญชี เพื่อลดความยุ่งยาก
• จดจัดตั้งนิติบุคคลทุกประเภท ขอหมายเลขผู้เสียภาษี ขอภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงหุ้น หรืออื่น ๆ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด ฯลฯ)
• จดเลิกนิติบุคคล ชำระบัญชี
• ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี กับพนักงานในองค์กรท่าน
• เป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากร กรณีมีข้อสอบถามจากเจ้าหน้าที่
• รับดูแล และร่างสัญญาทางกฎหมาย
• รับว่าความในคดีต่าง ๆ รวมทั้งมีบริการในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ถ้าคุณไว้วางใจ และลองใช้บริการกับทางบริษัท

งานด้านกฎหมายพวกเรายินดีให้คำปรึกษาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่าน หลายบริษัทไว้วางใจพวกเราจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทเพียงท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับความอุ่นใจ โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องมีการทำสัญญาต่อกัน เรามีนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านสัญญาต่าง ๆ การมีที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ โดยทั่วไปคุณจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และรอบคอบมากขึ้น

ลองโทรมาปรึกษาก่อนได้รับการบริการที่ประทับใจสำหรับคุณ

การบริการจัดลงบัญชีรายเดือน

การบริการจัดลงบัญชีรายเดือน ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลรายเดือน รายไตรมาส ราย 6 เดือน หรือรายปี เพื่อทำการปิดงบการเงิน และงบการเงินระหว่างกาล แบบย่อ
ทั้งนี้การที่เจ้าของกิจการ ซี่งมีความรู้ดีอยู่แล้วในการจัดยื่นภาษีรายเดือน ทุกวันที่ 7 และวันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งอยากจะจัดทำด้วยตัวเอง หรืออาจจะจ้างพนักงานบัญชีสำหรับกิจการ เพื่อจัดทำเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อมั่นมากกว่าให้ สำนักงานบัญชี ในการจัดยื่นนอกจากนั้นยังคิดว่าสะดวกกว่า และก็รวดเร็วกว่า

การส่งเอกสารบัญชีรายเดือนให้สำนักงานบัญชีทำการลงบัญชีรายเดือน อย่างต่อเนื่อง ในกรณีเจ้าของกิจการไม่ได้ว่าจ้างนักบัญชี หรือมีนักบัญชีแต่ไม่สามารถลงบัญชีได้ถูกต้อง การส่งให้สำนักงานบัญชีเป็นผู้บันทึกบัญชี ก็มีผลดีสำหรับเจ้าของกิจการเช่นเดียวกัน เนื่องจากการบันทึกบัญชีทุกเดือน หรือทุก 3 เดือน จะทำให้ท่านเจ้าของกิจการทราบถึงผลดำเนินงาน ถ้าหากมีการผิดพลาดที่ผ่านมาสามารถแก้ได้ทันในรอบบัญชี ดีกว่านำเอกสารทั้งหมด 1 ปี ที่ได้จัดยื่นเอง แล้วนำไปให้สำนักงานบัญชีทำการลงบัญชี เพื่อทำการปิดงบการเงิน การลงบัญชีเช่นนั้น อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันตามรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งอาจจะทำให้ท่านเจ้าของกิจการมีภาระในการชำระภาษีมากขึ้น และอาจจะถูกตรวจสอบภาษี จากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และพบความผิดพลาดระหว่างปี ทำให้โดนภาษีย้อนหลัง เสียทั้งเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ท่านเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะคิดว่าการจัดเอกสารให้สำนักงานบัญชี 1 ปีครั้ง ทำให้ประหยัดเพราะได้จัดยื่นเอง เนื่องจากได้จ้างพนักงานบัญชีประจำอยู่แล้ว จริง ๆ แล้วท่านต้องมองตัวเงิน สำหรับก้อนใหญ่ที่ต้องจ่ายให้สำนักงานบัญชี ทั้งค่าลงบัญชีรายเดือนที่เหมารวมทั้งปี และค่าบริการตรวจสอบบัญชี จัดทำงบการเงิน จัดยื่นเอกสาร ไม่ได้ประหยัดไปกว่าการส่งให้สำนักงานบัญชีสรุปยอดให้ท่านทุก 1 หรือ 3 เดือน และจ่ายค่าบริการให้สำนักงานบัญชี แบบทยอยจ่าย นอกจากท่านไม่ต้องหาเงินก้อนโตในการชำระรวดเดียวแล้ว ทางสำนักงานบัญชี ยังหาทางแก้ปัญหาให้ทันและเป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีให้ท่านอีกด้วย

สรุปยอดบัญชีรายเดือน

การบริการจัดลงบัญชีรายเดือน หรือรวมทั้งจัดยื่นบัญชีรายเดือน ก็จะส่งผลให้งบทดลองออกมาได้อย่างรวดเร็ว งบทดลอง เปรียบได้กับงบการเงิน ถึงแม้จะไม่ละเอียดเท่า แต่ก็ทำให้เจ้าของกิจการทราบถึงผลดำเนินงาน ณ เวลานั้น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาทางด้านภาษีได้ทันในรอบบัญชีดังกล่าวเนื่องจากวิธีการทำงานของสำนักงานบัญชี

เมื่อได้รับเอกสารจากลูกค้า ระหว่างเดือนจะทำการบันทึกรายการด้วยคอมพิวเตอร์ ในบัญชีรายวันตามเอกสารที่จัดส่งมาที่สำนักงานฯ หลังจากคอมพิวเตอร์ได้รับการบันทึกเป็นที่เรียบร้อย ก็จะทำการประมวลผลไปบัญชีแยกประเภท และประมวลผลต่อไปที่งบทดลอง และกระดาษทำการ เป็นการประมวลผลที่ดูซับซ้อน แต่เมื่อมีการลงบัญชีอย่างต่อเนื่อง และถูกต้องการประมวลผลในแต่ละเดือนจะทราบทันที งบทดลองจะบอกท่านได้ว่า รายได้ และค่าใช้จ่าย ขณะนี้เป็นอย่างไร ท่านเจ้าของกิจการบางท่านอาจจะคิดว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะดูงบทดลอง ทางบริษัทจะมีการแนะนำการดูงบทดลองอย่างง่าย ๆ โดยท่านสามารถดูการดำเนินกิจการขณะนี้เป็นอย่างไรบ้าง รายได้ หัก ค่าใช้จ่าย มีกำไรหรือขาดทุน กำไรสูงเกินไปเนื่องจากกิจการยังไม่ได้นำส่งเอกสารบางอย่างให้กับสำนักงานบัญชี ขาดทุนสูงเกินไป เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสูงเกินไป หรือเอกสารเกี่ยวกับรายได้ ยังไมได้จัดส่งให้กับสำนักบัญชีเพื่อบันทึก ทุกอย่างล้วนเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าหากเวลาในการลงบัญชี เกินกว่ารอบบัญชีดังกล่าว ถ้าหากมีการลงบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่กิจการกำไรมากเกินความเป็นจริง หรือขาดทุนเกินความเป็นจริง ในระหว่างรอบบัญชีนั้นยังสามารถได้รับคำแนะนำจากสำนักงานบัญชี ในการแก้ไขปัญหาได้ทัน การแก้ปัญหาภายหลังเหตุการณ์ในวันที่งบการเงินก็สามารถแก้ปัญหาได้ แต่อาจจะต้องเสียเงินเพิ่มเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ประเมินจากกรมสรรพากร ตั้งข้อสังเกตอาจเป็นต้นเหตุของการถูกประเมินภาษี

บริการจัดยื่นภาษีรายเดือน

บริการจัดยื่นบัญชีภาษีรายเดือน เป็นการลดภาระของกิจการ ในการจัดเตรียมเอกสาร และจัดยื่นให้ได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดการใช้ภาษีไม่ถูกต้อง ตรวจเอกสารบัญชีได้ทันทีว่าเอกสารทางบัญชีของท่าน สมบูรณ์ถูกต้องหรือไม่ จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย ตามกฎหมาย ใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใช้ประโยชน์ทางภาษี สิทธิที่จะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 การชะลอการใช้ภาษีซื้อไป 6 เดือนเพื่อประโยชน์ในการชำระภาษี การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับที่ 40

การรับผิดชอบในภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวกับรายได้ของกิจการ ตามเกณฑ์สิทธิ์ หรือเกณฑ์เงินสด แต่ละกิจการเพื่อชะลอภาษีขายที่อาจจะเกิดก่อนได้รับการชำระเงินจากลูกค้า สำหรับกิจการบางประเภทที่มีสิทธิ์ออกใบกำกับภาษี ตามเกณฑ์เงินสด

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) หรือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.36) ระยะเวลาในการยื่นแบบ การคำนวณเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ในกรณีที่เกิดขึ้น ถ้าหากกิจการรู้ล่วงหน้าสามารถลดจำนวนเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ตามกฎหมาย

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 3 เตรส แห่งประมวลรัษฎากร ในการจัดยื่นแบบรายการชำระภาษี ทุกวันที่ 7 ของเดือน ตามแบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 ฯลฯ แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายการรับรู้รายการหัก ภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อหลีกเลี่ยงเงินเพิ่มตามกฎหมาย

ส่งข้อความถึงเรา

Quick Contact

ติดต่อเรา