ติดต่อเรา

โทร 02-9423520-2 โทรสาร 02-5702569
120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางบัญชี เพื่อเป็น เอกสารยืนยันเจ้าหน้าที่ประเมินของกรมสรรพากรการใช้ภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เพื่อประหยัดเงินภาษี ทั้งภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเงินภาษีอื่น ๆ

บริการด้านกฏหมาย

สำนักงานจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อรองรับงานที่ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ไม่ว่า คดีความ ที่ปรึกษากฎหมาย การร่างสัญญา งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฯลฯ ในกลุ่มงานต่างๆ มีคณะทำงานและที่ปรึกษาอิสระที่สำนักงานใช้บริการเฉพาะด้านอยู่อีกส่วนหนึ่ง สำนักงานจึงมีความมั่นใจในงานให้บริการทางกฎหมายที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ

บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด

NSBest ACC Net

Tailored Solution

พวกเราเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2539 ดำเนินงานมาด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคง ตรงต่อเวลา บริษัทเรามีการดำเนินการทางด้านแฟรนไชส์สำนักงานบัญชี ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีอนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน ซึ่งเรามีสาขาอยู่ในต่างจังหวัดหลายแห่ง ทำให้เราสามารถดูแลบริษัทท่านได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ทีมงานของบริษัทเราประกอบไปด้วยนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และนักกฎหมาย รวมทั้งทีมงานภายนอกที่เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษี ตามกฎหมายไทย เรามีลูกค้าจากต่างประเทศหลายบริษัท ทั้งจาก ไต้หวัน , สิงคโปร์ , เกาหลีใต้ , มาเลเซีย , รัสเซีย ทั้งนี้เรากำลังขยายตลาดไปในกลุ่มลูกค้าที่มาจากประเทศในทวีปยุโรป และทวีปอเมริกา ที่สนใจมาลงทุนในประเทศไทย

เกี่ยวกับเรา