ติดต่อเรา

โทร 02-9423520-2
120 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ให้คำปรึกษาด้านบัญชี

ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีภาษีอากร บัญชีการเงิน การจัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี รายงานที่ประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ทางบัญชี เพื่อเป็น เอกสารยืนยันเจ้าหน้าที่ประเมินของกรมสรรพากรการใช้ภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัญชี เพื่อประหยัดเงินภาษี ทั้งภาษีเงินได้ และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งเงินภาษีอื่น ๆ

บริการด้านกฏหมาย

สำนักงานจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อรองรับงานที่ให้บริการต่างๆที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ไม่ว่า คดีความ ที่ปรึกษากฎหมาย การร่างสัญญา งานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ฯลฯ ในกลุ่มงานต่างๆ มีคณะทำงานและที่ปรึกษาอิสระที่สำนักงานใช้บริการเฉพาะด้านอยู่อีกส่วนหนึ่ง สำนักงานจึงมีความมั่นใจในงานให้บริการทางกฎหมายที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ

บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด

NSBest ACC Net

Tailored Solution

พวกเราเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2539 ดำเนินงานมาด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคง ตรงต่อเวลา บริษัทเรามีการดำเนินการทางด้านแฟรนไชส์สำนักงานบัญชี ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีอนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย (แต่ปัจจุบันได้เลิกแฟรนไชส์ไปแล้ว เนื่องจากการส่งเอกสารสะดวกขึ้น อีกทั้งข้อกังวลเรื่องเงินลูกค้าแฟรนไชส์ ที่เอ็นเอส เบสท์ ไม่สามารถรับประกันได้ เพราะดูแลไม่ได้ จึงเลิกไป)  ปัจจุบันการขนส่งเอกสารสะดวกขึ้น ทำให้เราสามารถดูแลบริษัทท่านได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะอยู่กันข้ามจังหวัด ซึ่งมีมากกว่าในกรุงเทพเสียอีก ทีมงานของบริษัทเราประกอบไปด้วยนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และนักกฎหมาย รวมทั้งทีมงานภายนอกที่เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษี ตามกฎหมายไทย