โปรไฟล์สำนักงานบัญชี

บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัด

Boosting Businesses

พวกเราเปิดดำเนินงานมาตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2539 ดำเนินงานมาด้วยความซื่อสัตย์และมั่นคง ตรงต่อเวลา บริษัทเรามีการดำเนินการทางด้านแฟรนไชส์สำนักงานบัญชีในยุคต้นๆ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศไทยโดยมีอนุสิทธิบัตรบัญชีเครือข่าย แต่ปัจจุบันได้เลิกไปแล้วเนื่องจากการขนส่งรวดเร็วขึ้น ทำให้ลูกค้าที่อยู่ทั่วประเทศ ใช้วิธีการส่งเอกสารเข้าสำนักงานใหญ่ของ บริษัท เอ็นเอส เบสท์ จำกัน ประจำทุกเดือน เพื่อให้ทางบริษัทดำเนิน และดูแลโดยตรง เพื่อควบคุมบัญชี และภาษี ได้อย่างแม่นยำ

ทีมงานของบริษัทเราประกอบไปด้วยนักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี และนักกฎหมาย รวมทั้งทีมงานภายนอกที่เชี่ยวชาญ ทั้งเรื่องมาตรฐานบัญชี กฎหมายภาษี ตามกฎหมายไทย

• บริการจัดยื่นภาษีรายเดือน (ภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)

• บริการจัดทำบัญชีรายเดือน โดยผ่านโปรแกรมบัญชี

• สรุปยอดบัญชีให้ลูกค้าได้ทุกเดือน (มีความสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 80 %) เนื่องจากมีบัญชีบางรายการยังไม่สามารถบันทึกได้ถ้าหากยังไม่ใช่สิ้นรอบบัญชี

• บริการจัดยื่นประกันสังคม (ไม่รวมการขอเบิกเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานของบริษัทท่าน)

• สรุปบัญชีกลางปีเพื่อจัดยื่น ภ.ง.ด.51 ให้กับ กรมสรรพากร

• ปิดงบการเงินรวมทั้งจัดหาผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมจัดยื่นงบการเงินให้กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

• บริการวางระบบบัญชี เพื่อลดความยุ่งยาก

• จดจัดตั้งนิติบุคคลทุกประเภท ขอหมายเลขผู้เสียภาษี ขอภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เปลี่ยนแปลงหุ้น หรืออื่น ๆ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด , บริษัทจำกัด ฯลฯ)

• จดเลิกนิติบุคคล ชำระบัญชี

• ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี กับพนักงานในองค์กรท่าน

• เป็นตัวแทนเข้าพบสรรพากร กรณีมีข้อสอบถามจากเจ้าหน้าที่

• รับดูแล และร่างสัญญาทางกฎหมาย

• รับว่าความในคดีต่าง ๆ รวมทั้งมีบริการในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย

ถ้าคุณไว้วางใจ และลองใช้บริการกับทางบริษัท

งานด้านกฎหมายพวกเรายินดีให้คำปรึกษาในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับท่าน หลายบริษัทไว้วางใจพวกเราจ้างเป็นที่ปรึกษากฎหมายของ บริษัทเพียงท่านเสียค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยเพื่อแลกกับความอุ่นใจ โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องมีการทำสัญญาต่อกัน เรามีนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านสัญญาต่าง ๆ การมีที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท เช่นเดียวกับบริษัทใหญ่ ๆ โดยทั่วไปคุณจะรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง และรอบคอบมากขึ้น ปัจจุบันทางบริษัทมีลูกค้าประกอบค้าบนออนไลน์ เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ รวมทุกลูกค้าที่ให้บริการ ของแบรนด์เนม มือสอง ซึ่งเกี่ยวข้องกันกฎหมายหลายข้อ เรามีทีมงานจดทะเบียนค้าของเก่า ในกรุงเทพฯ เพื่อป้องกันผู้ประกอบการ

ลองโทรมาปรึกษาก่อนได้รับการบริการที่ประทับใจสำหรับคุณ

สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี มากกว่าคำว่า ‘บัญชี’

ใครว่าบัญชีไม่สำคัญ ใครว่าสำนักงานบัญชีไม่สำคัญ

ติดต่อเรา

Quick Contact