ปัจจุบันการค้าขายบนออนไลน์ ซึ่งกำลังบูมมากทั้งช่องทาง มาร์เก็ตเพรส Shopee Lazada เฟซบุ๊ค ไลน์ ติ๊กต๊อก และอื่นๆ โดยเฉพาะช่องทาง มาร์เก็ตเพรส มีการเก็บค่าธรรมเนียม และค่าคอมมิชชั่น สินค้าที่แตกต่างกัน

ประเด็นก็คือ ค่าคอมมิชชั่น บริษัทเหล่านี้ส่งข้อมูลให้สรรพากร ตามที่สรรพากรร้องขอ แต่ละร้านค้า ซึ่งมีทั้งรูปแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ข้อมูลที่สำคัญมากที่สรรพากรสามารถตรวจย้อนหลัง ว่ามีการหลีกเลี่ยงยอดขายหรือไม่ คือค่าธรรมเนียมการขาย ทางสรรพากรจะขอข้อมูล บุคคลท่านนั้น นิติบุคคลท่านนี้ ได้หักค่าธรรมเนียมการขาย Shopee Lazada เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่แต่ละเดือน

เช่น Shopee Lazada แจ้งว่าบุคคล หรือ นิติบุคคล เหล่านี้ ได้ถูกหักค่าธรรมเนียม เช่นเดือน มกราคม 2563 Lazada ได้หักไว้ 10,000 บาท สรรพากร จะรู้ทันทีว่ายอดขายคุณยื่นครบหรือไม่ 10,000×100/2 ผู้ขายได้ขายของผ่านช่องทางนี้ 500,000 ต่อเดือน

กรณีถ้าจดภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ในระบบ ก็ไม่น่าห่วงมาก ถ้ามีการชำระภาษีตามปกติต่อเดือน

ถ้าไม่ใช่ผู้ประกอบการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเดิมขาย 500,000 บาทต่อเดือน ณ เดือนมกราคม 2563 ถ้าครบปี คูณ 12 เดือน ก็ 6,000,000 บาท กฎหมายประมวลรัษฎากร ถ้ายอดขายเกิน 1,800,000 บาทต่อปี ถูกบังคับให้เป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มทันทีที่ยอดขายเกิน 1 บาทจาก 1,800,000 คิดง่ายๆ แบบหักลบ ร้านค้านี้เกินอยู่ 4,200,000 บาท ที่เข้าข่ายต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้า

จะเก็บหรือไม่เก็บนั่นคือประเด็น กฎหมายบอกต้องเก็บ จะไปแก้ตัวว่าไม่เคยเก็บไม่ได้ ถ้าไม่เก็บร้านค้าก็ต้องจ่ายแทนลูกค้า

ผมจะคิดแบบไม่ซับซ้อนมาก เพราะมันจะเรียกเก็บทุกยอดขายที่เกิน 1,800,000 เช่นยอดขายคุณเดือนละ 500,000 บาทที่ข้อมูลสรรพากรมี ยอดขายร้านค้าคุณจะเกินประมาณเดือนเมษายน ของปี 2563 จุดเริ่มต้นของเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม

เนื่องจากเขียนบทความจะละเอียดยาก ผมจะเริ่มคิดจากเดือนพฤษภาคม 500,000 บาทเป็น ภาษีมูลค่าเพิ่ม 35,000 บาท รวม 8 เดือนร้านคุณต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดขาย 4,000,000 บาท เป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณไม่เคยเก็บ 280,000 ในปี 2563 พอในปี 2564 ก็เต็มปี 35,000×12 จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณบอกไม่ได้เก็บจากลูกค้าอีก 420,000 บาท รวม 2 ยอด 63-64 เป็นเงินภาษีที่คุณต้องนำส่ง 700,000 บาท

นี่คือเรื่องใหญ่ เพราะภาษีที่กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มที่บังคับให้คุณเก็บ แต่คุณบอกไม่เคยเก็บ จะถูกปรับขึ้นอีก 1 เท่า เป็น 1,400,000 บาท ไม่รวมเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน ของภาษีมูลค่าเพิ่มที่คุณบอกไม่เคยเก็บ แต่กฎหมายบอกให้เก็บและต้องนำส่ง

ความท้าทายของสำนักงานบัญชี จะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจนั่นคือเรื่องสำคัญมาก

เพราะเป็นเรื่องกฎหมาย เรื่องกำไรทางธุรกิจ เรื่องค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ และต้นทุนขายสินค้า และการหาทุนในอนาคต มีเยอะแยะไปหมด

พูดยากแต่ก็ต้องพูด อธิบายยากแต่ก็ต้องอธิบาย

สาม สอเสือ